CH Woodside's CK Valentine OVC H/E

  • CH Woodside's CK Valentine OVC H/E

Am CH 2X Can Sel CH BIM Woodside's Khemosabi OFA H/E x BIS BISS Sel Ch Prairiefire's Zshota Rozsha OFA H/E [dam of Bounty Hunter]

Tags: CH, Woodside, CK, Valentine, OVC, H/E